Περιέχει κοκκινόχωμα κοσκινισμένο και καλά διαλεγμένο και άμμο ποταμίσια πρώτης ποιότητας, κοσκινισμένη και πλυμένη.
Παρέχεται σε σακιά 16 λίτρων και σε Big Bags.